Тогарма

Яфетов потомък – Бит. 10:3, който се предполага, че е дал името си на страната, която после се нарече Армения – Ез. 38:6. Тогарма е била прочута с конете и маските (катърите) си; людете ѝ, като днешните арменци, са били трудолюбив, миролюбив и търговски народ – Ез. 27:14.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.