Той

Етамски цар в Сирия, който прати сина си при Давид, за да го зарадва за победите му над Ададезер, царят на Сова – 2Цар. 8:9-11; 1Лет. 18:9.