Тола

  1. Най-големият Исахаров син, и праотец на толовците – Бит. 46:13; Чис. 26:23.
  2. Син на Фуя от исахаровото племе; и израилски съдия, в Самир в планината Ефрем, за двадесет и три години след смъртта на Авимелех – Съд. 10:1-2.