Тола

  1. Най-големият Исахаров син, и праотец на толовците – Бит. 46:13; Чис. 26:23.
  2. Син на Фуя от исахаровото племе; и израилски съдия, в Самир в планината Ефрем, за двадесет и три години след смъртта на Авимелех – Съд. 10:1-2.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.