Тома

Апостолът – Мт. 10:3, който в Йн. 20:24, се нарича Близнак. Вероятно е  бил като другите апостоли – галилеянин, но месторождението му, и обстоятелствата, под които е бил призован за апостол, не се знаят – Лк. 6:13-15. Той е бил човек искрено предаден на Христос, който с готовност е действувал по свои убеждения и под влиянието на вътрешните си подбуди, понеже за пръв път, когато му се извести за възкресението Христово, той не го повярва – Йн. 11:16, 20:25. Някои отци ни казват, че той е проповядвал в Индия; а други в Хус, при Каспийско море.

В Индия се срещат някои християни, които носят името Св. Томовци, защото те твърдят, че този апостол е проповядвал евангелието по тези места.