Топаз

Един вид драгоценен камък с жълто-червеникав оттенък, тук-там с бледно-зелени и червени цветове, един от дванадесетте камъни, които бяха споени на нагръдникът на първосвещеника – Из. 28:17, 39:10. Топазът е бил скъпоценно произведение на Етиопия или на Южна Арабия – Йов 28:19; Ез. 28:13.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.