Топола

Бит. 30:37; Ос. 4:13

Едно красиво и сенчесто дърво, което расте тънко и високо. То се среща навсякъде из Палестина и околните ѝ места.