Тов

Едно окръжие оттатък Йордан, където прибягна Ефтай, когато бе изпъден от Галаад – Съд. 11:3,5. Местоположението на това окръжие е неизвестно.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.