Тов

Едно окръжие оттатък Йордан, където прибягна Ефтай, когато бе изпъден от Галаад – Съд. 11:3,5. Местоположението на това окръжие е неизвестно.