Товия

Един амонски княз, който се бе съюзил със Санавалат и самаряните, против благочестивите евреи, които възобновяваха разрушения храм – Неем. 2:10, 4:3. Заплашванията и предателството му бяха безуспешни. През Неемиевото отсъствие, Товия незаконно се беше установил чрез сродниците си, и чрез някои първенци от Юда в една хубава стая на храма, но при завръщането на Неемия, той бе позорно изгонен от там – Неем. 6:17-19, 13:1-9.

Други със същото име се споменават в Езд. 2:60; 2Лет. 17:8 и Зах. 6:10.