Трахонитска страна

Трахонитската страна, по времето на Христос, е била, както и самото ѝ име означава, неравна област, която се допирала до североизточната граница на Палестина, на юг от Дамаск, между планините на Пустинна Арабия на изток, и Итурея, Ауран и Васан на запад и юг – Лк. 3:1. Ирод Велики порази разбойниците, които я обезпокояваха; и след смъртта му, тя се управляваше от сина му Филип, а после от Ирод Агрипа.