Трева

Понякога значи каква да е зеленина – Ис. 15:6, а друг път общата храна на добитъкът – Пс. 104:14. Писателите на Св. Писание, поясняват много неща, като вземат за пример тревата, която, освен че е нежна, има и някои други свойства, особено да расте бързо и да гори лесно, ако се запали, след като се изсуши на сено – Пс. 90:5-6, 92:7, 103:15-16; Ис. 40:6-8, 51:12; Як. 1:10; 1Пет. 1:24. В Сирия и днес употребяват трева и храсти за топливо, по причина, че там дървата са оскъдни – Мт. 6:28-30.