Три

Израза „три дни и три нощи” – Мт. 12:40, съответства на нашето „три дни”. Евреите са употребявали израза „ден и нощ”, за да означат нашето денонощие. Под думите „три дни” – 1Цар. 30:13, не се разбират цели три дни, но част от тях, т.е. цял един ден и част от предхождащия и от следващия ден. Сравни Бит. 7:12,17; 1Цар. 30:12-13.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.