Трифена и Трифоса

Християнки в Рим, може би сестри, които много се трудеха в делото на благовестието – Рим. 16:12.