Трите кръчми

Едно село на разстояние тридесет и три мили на югоизток от Рим – Д.А. 28:15. То се споменава от Цицерон. Виж Апиево тържище.