Трите кръчми

Едно село на разстояние тридесет и три мили на югоизток от Рим – Д.А. 28:15. То се споменава от Цицерон. Виж Апиево тържище.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.