Троада

Приморски мизийски град в северозападната част на Мала Азия, до Егейско море (Архипелаг), не много далеч на юг от древния град Троя. Троада се нарича и съседната страна, която обема южното прибрежие на Дарданелите. Развалините на този град се наричат по турски Ески-Стамбул (Древния Цариград). Останките му, които днес стърчат в един дъбов лес, са още величествени и впечатляващи. След едно късо пребивание тук, (през 52г. след Р.Х.), апостол Павел отплува за Македония – Д.А. 16:8-11. Когато втория път дойде в Троада, трудът му се увенча с успех – 2Кор. 2:12-13. При третият път (58г. след Р.Х.), той се бави тук цяла седмица; и на края на това време, чудесно възвърна живота на Евтих – Д.А. 20:5-14. Виж 2Тим. 4:13.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.