Трофим

Ученик на ап. Павел, (езичник и ефесянин), който дойде с Павел в Коринт (58г. след Р.Х.), и му бе спътник до Ерусалим – Д.А. 20:4. Когато Апостолът бе тук в храма, евреите туриха ръце на него, и викаха: „Въведе гърци в храма, и оскверни това свято място”, понеже, като бяха го видели в града с Трофим, те си мислеха, че Павел беше го въвел в храма. След няколко години Павел пише, че оставил Трофим в Милит болен – 2Тим. 4:20. Това не се случи през първото Павлово посещение на Милит, понеже тогава Трофим го придружи до Ерусалим; нито пък, когато отиваше за Рим, защото тогава не се спряха в Милит. Това е една от случките, които доказват, че Павел след първото си затваряне в Рим, е бил пуснат и е посетил повторно Мала Азия, Крит, Македония, а може би и Испания. За Трофим нищо повече не се знае.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.