Трогилия

Названието на един град и нос в Йония, (Мала Азия), между Ефес и устието на река Меандър, срещу остров Самос – Д.А. 20:15.