Тръба

Господ заповяда на Мойсей, да си направи две изковани от сребро тръби, за да му служат за свикване на събранието и за вдигането на становете – Чис. 10:2. Такива тръби се употребяваха за оповестяване началото на Гражданската и на Съботната година – Лев. 23:24; Чис. 29:1, и на юбилея – Лев. 25:9-10. Виж Музика.

Празникът на Тръбите, се празнувал през първият ден на Тишри, седмият месец на Свещената година, и първият на Гражданската. Началото на годината, се прогласявало с тръбно възклицание – Лев. 23:24; Чис. 29:1. Този празник се считаше за тържествен, и никаква делнична работа не се вършеше през него. При ежедневните и месечните жертвоприношения – Чис. 28:11-15, се принасяло и всеизгарянето от името на целия народ, състоящо се от юнец, овен, козел, и седем едногодишни агнета, с приношения от брашно и вино.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.