Тръст

Едно растение, което расте в блатливи места – Йов 40:21; Ис. 19:6; то е тънко и крехко, и затова се привежда като пример на слабост – 3Цар. 14:15; 4Цар. 18:21; Ис. 36:6; Ез. 29:6, и на непостоянство – Мт. 11:7. Една „смазана тръст” – Ис. 42:3; Мт. 12:20, се употребява за подобие на една душа, която е готова да се отчае от съзнание за вината си, и на изгубеното си положение. Такава душа Спасителят милостиво ще поддържа и подкрепя.

Благовонната тръст, която се споменава в Из. 30:23; Ер. 6:20; Ис. 43:24; Ез. 27:19, и в П.П. 4:14, се нарича само тръст, е една сладка тръст, която расте в Индия; и пророците говорят за нея, като чуждоземно произведение, много скъпо – Ис. 43:24; Ер. 6:20; Ез. 27:19.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.