Тухла

Тухлата е един вид широк и тънък кирпич, който обикновено се прави от чиста кал, и се изпича в пещ. Много тухли са били разпръснати в долината на Тигър и Ефрат, (виж Вавилон), и са дали на пленения пророк Езекил средство, за да нарисува обсадата на Ерусалим – Ез. 4:1. Такива рисунки на места, както и на животни и на хора, изобилват по тухлите, които наскоро са се изровили из старите могили на Асирия. В Ниневия, Лейард намерил една обширна стая, пълна с такива нарисувани тухли, като сбирка от исторически архиви – Езд. 6:1 Всяка една от тях е около един крак на дължина и на ширина, и три пръста дебела. Виж Кирпичи.