Тувал-Каин

Син на Ламех и Села, изобретателя на ковачеството – Бит. 4:22.