Тувал

Яфетов син – Бит. 10:2, който се предполага, че е прародителя на Тиварините, които населяваха североизточната част на Мала Азия. Те бяха войнствен народ, и търгуваха с роби и месни съдове по Тирските тържища – Ис. 66:19; Ез. 27:13, 32:26, 38:2, 39:1.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.