Тувал

Яфетов син – Бит. 10:2, който се предполага, че е прародителя на Тиварините, които населяваха североизточната част на Мала Азия. Те бяха войнствен народ, и търгуваха с роби и месни съдове по Тирските тържища – Ис. 66:19; Ез. 27:13, 32:26, 38:2, 39:1.