Твърд (небесен простор)

Бит. 1:17

Първото небе, което се простира над земята. Евреите са гледали на твърдта, като на един кристален свод, украсен със звезди, положен над небосклона на зрителя, да разделя водите на небето от водите на земята. От прозорците на твърдта, са валели дъждовете. Без съмнение, евреите са мислели, че твърдта е твърдо тяло – Пс. 19:1; Ис. 40:22. Целта, обаче, на Св. Писание не е да опише научно естествените явления. Св. Писание е назначено да учи вяра, не физика или астрономия, и затова то не говори с езика на днешните учени, но излага нещата с един прост и разбираем език. Отчасти това е причината, тази книга да бъде привлекателна за хората през всички векове.