Тъкане

Тъкането е било изкуство, което още от най-ранни времена е занимавало хората; то се среща по старите Египетски паметници – Бит. 41:42. Виж Лен. Жените повече се занимават с тъкане – 4Цар. 23:7; Пр. 31:13-19. Хурката, совалката, кросното и вретеното се споменават в Съд. 16:14; 1Цар. 17:7; Йов. 7:6; Пр. 31:19. Евреите казват, че хитонът на първосвещеника не е бил шит, „но от горе до долу цял изтъкан”, така и „първосвещеникът на нашето изповедание” (Евр. 3:1), беше облечен – Йн. 19:23.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.