Тълкувание

Откриването на истинското значение на свърхестестени сънища – Бит. 41гл.; Дан. 2:4, на незнайни езици, и др. – 1Кор. 12:12-30, 14:5-13.

За правилното тълкувание на Словото Божие са необходими: подновено сърце, ревностно желаещо да узнае и да върши Божията воля; помощта на Св. Дух, търсена и придобита; непоколебимо убеждение, че Словото Божие трябва да ръководи и управлява човешкия разум и човешкото сърце; сравняване на различните части от Св. Писание, за взаимното им осветление; достоверни сведения от историята и географията, от обичаите, законите, езиците, от общия и домашния живот в Библейските времена. Да изучава Св. Писание, е право и длъжност на всеки човек.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.