Тъмнина

Отсъствието на естествена светлина – Бит. 1:2. В преносен смисъл, тъмнина значи бедствие и окаяност – Йов 18:6; Пс. 107:10; Ис. 8:22, 9:1. Тъмнина значи така също отсъствието на слънце и звезди, и преносно падането на началници и народни преврати – Ис. 13:10; Д.А. 2:20. „Делата на тъмнината”, са нечистите обреди не езичниците – Еф. 5:11. „Най-външната тъмнина”, е мрака, в който ще бъдат изпъдените от Царството небесно – Мт. 8:12. Тъмнината по цялата Египетска земя, за която се говори в Из. 10:21-23, е било едно чудо; така също тъмнината, която покрила цяла Юдея по времето на Исус Христовото разпятие – Лк. 23:44, е била друго чудо. Не можем да кажем, че този мрак е бил от някое затъмнение, защото по времето на Пасхата, луната е била пълна, и земята е била между нея и слънцето.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.