Тъпан

Един музикален инструмент, който рано и често се споменава в Св. Писание – Бит. 31:27; Йов 21:12. Евреите го наричаха тоф, под който са разбирали всякакви тъпани, тъпанчета (барабани), и тамбурини (дайрета). Никъде не намираме евреите да са употребявали тъпанът във война, но само по общите си увеселения – Из. 15:20; Ис. 24:8. Жените повече са играли на него – Пс. 68:25. Той се състоял от една добре изработена кожа, опъната на един обръч. По този обръч се закачвали няколко валчести тенекийки или дрънкалки. Тъпанът се друса или блъска със ставите на пръстите, и придружавал музиката. След преминаването на Червеното море, Мариам взе тъпан и започна да блъска и да играе с жените – Из. 15:20. Ефтаевата дъщеря, излезе да посрещне баща си с тъпани и други музикални инструменти – Съд. 11:34. Виж Музика.