Търговец

Произведенията на различните страни в старо време, се разменяли от търговци, които пътували на дружини, или кервани – Ис. 21:13, в определени времена и по определени пътища, от едно голямо тържище до друго – Бит. 37:25-28. Апостол Яков им напомня да размишляват за неизвестността на живота, и за нуждата си от Божествено ръководство – Як. 4:13. Някои от приморските народи, като египтяните, а още повече финикийците, са водели значителна търговия по море – Ис. 23:2; Ез. 27:28.