Ученик

Мт. 10:24

В Новия Завет тази дума се употребява най-много за Христовите последователи. Понякога тя се употребява за последователите на Йоан Кръстител – Мт. 9:14, и за онези на фарисеите – Мт. 22:16. Така също, думата „ученици“ е употребена за дванадесетте апостоли – Мт. 10:1, 11:1, 20:17. Въобще, „ученик Христов“, е онзи, който вярва в Христовото учение; който има упование в Христа; който подражава неговият пример; и който се стреми да върши Неговото дело.