Уфаз

Страна прочута с доброто си злато – Ер. 10:9; Дан. 10:5. На еврейски, тя се различава от думата Офир само с една буква. Смята се, че тя обозначава същата страна.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.