Уфаз

Страна прочута с доброто си злато – Ер. 10:9; Дан. 10:5. На еврейски, тя се различава от думата Офир само с една буква. Смята се, че тя обозначава същата страна.