Угощение

Евреите са били гостолюбиви хора и са гощавали гостите си и когато ги посрещали, и когато ги изпращали – Бит. 19:3, 31:27; Съд. 6:19; 2Цар. 3:20; 4Цар. 6:23. Когато блудният син се върнал при баща си, заклали угоеното теле – Лк. 15:23. Много радостни домашни събития като рождения, отбивания на деца са се провеждали от евреите с угощения – Бит. 21:8, 40:20; Йов. 1:4; Мт. 14:6. Угощения са се давали така също на сватби – Бит. 29:22; Съд. 14:10; Йн. 2:1-10, на гроздобер, стригане на овце, и вършитба – Съд. 9:27; 1Цар. 25:2,36; 2Цар. 13:23. Угощения са ставали и при погребението на умрелите – 2Цар. 3:35; Ер. 16:7. Принасящите в храма жертви и приношения, са гощавали там с една част от даровете си – Вт. 12:6-7; 1Цар. 16:5; 2Цар. 6:19. Те са били длъжни да канят на трапезата си и сиромасите – Вт. 16:11, на които са се давали и особени угощения – Вт. 12:17-19, 14:28-29, 26:12-15; този обичай самия Спасител е препоръчал – Лк. 14:12-14.

В старите времена, пиршествата са се отличавали с голямата си простота, но по времето на Исус Христос, в тях бяха се вмъкнали много Римски обичаи. Угощението или „вечерята”, обикновено е ставало вечер след залязване на слънцето. Гостите са се канели преди угощението; и онези, които приемели поканата са се поканвали пак от робите на господаря в часът на вечерята – Мт. 22:4-8; Лк. 14:16-24. Вратата са се затваряли за неканени гости, и са се заключвали от самия домовладиката – Мт. 25:10; Лк. 13:24. Понякога голямо множество народ е присъствувал на пирните събрания – Ест. 1:3,5; Лк. 14:16-24, и тогава са определяли един „председател на трапезата”, човек разумен и въздържан – Йн. 2:8. Гостите са сядали на трапезата всеки според чинът и достойнството си – Бит. 43:22; 1Цар. 9:22; Пр. 25:6-7; Мт. 23:6; Лк. 14:7. Понякога гостоприемникът, им е давал да се обличат в леки и великолепни дрехи; и ако някой отказвал да облече нарочната дреха, той се е считал за простак и обидник – Екл. 9:8; Мт. 22:11; Отк. 3:4-5. Гостите като се нареждали около трапезата, се умивали и се помазвали с благоухания  – Мк. 7:2; Лк. 7:44-46, и след яденето, те пак си умивали ръцете, като им поливал някой от робите на господаря. Докато продължавало угощението и след това, ставали разни забавления: задавали се гатанки – Съд. 14:12, разказвали се приказки, свирили на гостите музика, играли им хора, черпили ги с вино, често до пиянство – Ис. 5:12, 24:7-9; Ам. 6:5.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.