Улици

Улиците в Палестинските градове са били тесни и неравни, поради неравността на местата им и малкото използване на колесници. Обаче, те са били по-широки от улиците на много днешни градове – Лк. 14:21, и са водели до мегданите при градските порти – Неем. 8:1. Йосиф казва, че Ерусалимските улици са били постлани с камъни. Те са се наричали с такива имена, каквито срещаме днес; когато няколко еднакви лавки (дюкяни), са се случвали на същата улица, те са давали името си на тази улица, като „улицата на хлебарите“ – Ер. 37:21, и долината на сиренарите. Тук, на по-видните места и ъгли, хората обичаха да си посядат – 1Цар. 4:13; Йов 29:7, и тук през молитвените часове, те принасяха молитвите си – Мт. 6:5.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.