Умилостивение

Удовлетворението, което става, за да се изглади едно престъпление, и да се отстрани наказанието за него. Умилостивението за прощение на греховете, трябва да бъде придружено с покаяние и вяра. При евреите, умилостивението се е извършвало с приношението на някои жертви, които са представлявали под някакъв образ Христос. Новия Завет посочва Исус Христос като грехоочистителната жертва на света и го нарича: „Наша Пасха”, „Агнецът Божий”, който се яви, за да отмахне грехът „чрез пожертването на себе си” – Йн. 1:29; 1Кор. 5:5-7; Еф. 1:7; Евр. 9:26. Христос е „умилостивение за нашите грехове” – Рим. 3:25, понеже само неговата жертва премахва всички спънки, които пречат на милостта Божия да спаси грешните – 1Йн. 2:2, 4:10.

Денят на умилостивението, се празнуваше ежегодно с почивка и пост в десетият ден на седмият месец, пет дни преди „празникът на шатрите” – Лев. 23:27, 25:9. Обредите на този важен празник се описват подробно в Лев. 16гл. Само в денят на умилостивението, първосвещеникът влизал в светилището зад завесата, т.е. в Светая светих – Евр. 9:7; и понеже е извършвал няколко обреда, то той влизал няколко пъти. Най-напред влизал със златната кадилница, и един съд пълен с темян. После с кръвта на юнеца, този юнец, който той по-напред принасял в жертва за очищение на своите грехове и на греховете на другите свещенослужители; с тази кръв той поръсвал с пръстта си седем пъти пред очистилището и веднъж към изток от очистилището, и излизал от него, като оставал съдът с кръвта отвътре. Третият път той влизал с кръвта на козела, този козел, който по-напред жертвувал за греховете на народа, и с пръста си поръсвал завесата осем пъти; след това, размесвал кръвта на козела и на юнеца, и с нея поръсвал седем пъти роговете на олтара на каденето, и веднъж източната му страна; и това като свършел, той излизал от Светая светих и разливал останалата кръв на жертвите върху олтара на всеизгарянето. Четвъртият път първосвещеникът влизал да изнесе кадилницата и тамянът; и като излизал, той си умивал ръцете и извършвал другите служби на празника. Изпращането на козелът за отпущане, е ставало така също в деня на умилостивението. Два козела отлъчвали; единият от тях принасяли жертва на Господа, другият пускали в пустинята, като натоварвали на главата му всичките престъпления и беззакония на народа. Всичките тези тържествени обреди, са сочели към Христос, и във всеки век е имало вярващи, които са разбирали духовното значение на тези обреди – Евр. 9-11гл. Виж Кръв.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.