Умивалница

Един голям валчест съд, направен от медните огледала на еврейките, които се събираха в събранието, и поставен между вратата на скинията на събранието и олтара за всеизгаряне, с вода за свещените умивания – Из. 30:18-21, 38:8, 40:7,30-32.

За Соломоновия храм, освен широкото медно море за свещениците, имаше направени други десет умивалници, в които да мият жертвите за всеизгарянията – 2Лет. 4:6. Всяка умивалница събираше по 720 оки, и стоеше на едно изящно направено стояло – 3Цар. 7:27-39. Всичките бяха поставени в двора на свещениците, пред вратата на храма, пет отдясно и пет отляво. Виж Храм.