Урия

  1. Един хетеец от Давидовата войска, славен за храбростта си. За да спаси жена му Витсавее от смърт за прелюбодейство, и за да я обсеби, Давид причини смъртта му – 2Цар. 11гл., 12:9, 23:29; 3Цар. 15:5.
  2. Първосвещеник във времето на цар Ахаз. Исая го нарича „верен свидетел“ – Ис. 8:2, но Урия съгреши, като по царската молба, издигна и употреби олтар, какъвто законът не позволяваше – Из. 27:1-8, 38:1-7; 4Цар. 16:9-12.
  3. Верен пророк от юдейският град Кириатиарим, във времето на Йоаким. Той потвърди предсказанията на Еремия против Юдея. Като беше побегнал в Египет от разярения цар Йоаким, и върнат от Фараон Нехао, той бе нечестиво убит и позорно закопан – Ер. 26:20-23. Сравни 4Цар. 24:4.