Урван

Един римски ученик, сътрудник на апостол Павел – Рим. 16:9.