Уста

Понякога се употребява в Св. Писание вместо говорител – Из. 4:16; Ер. 15:19. Господ говорил с Мойсей „уста с уста” – Чис. 12:8, т.е. снизходително и ясно. Законът трябваше да е в устата на евреите – Из. 13:9, сир. добре научен и преговарян. „Жезълът на устата му” – Ис. 11:4, и „от устата му излизаше меч остър” – Отк. 1:16, обозначават силата на Христовото слово да убеждава, да управлява и съди. Виж Ис. 49:2, и Евр. 4:12. Еврейската дума „уста”, често се превежда заповед  – Бит. 45:21; Йов 39:27; Екл. 8:2.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.