Утроба

„Утроба“, се употребява често от Еврейските писатели за вътрешните части въобще, за вътрешния човек, така както ние често употребяваме думата сърце. Оттова „утробата“ често се представя като седалище на милост, нежност, състрадание и др. – 3Цар. 3:26; Ис. 63:15; Ер. 31:20; Кол. 3:12; 1Йн. 3:17.