Утроба

„Утроба“, се употребява често от Еврейските писатели за вътрешните части въобще, за вътрешния човек, така както ние често употребяваме думата сърце. Оттова „утробата“ често се представя като седалище на милост, нежност, състрадание и др. – 3Цар. 3:26; Ис. 63:15; Ер. 31:20; Кол. 3:12; 1Йн. 3:17.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.