Уз

Земята, в която живееше Йов – Йов 1:1; Ер. 25:20; П.Ер. 4:21. Седемдесетте я наричат Авситис. Вижда се, че тя е била в Пустинна Арабия между Палестина, Едом и Ефрат, не далеч от Едом. Не се знае дали жителите и са потомци на Уз, синът на Авраам, или на Уз, синът на Нахор, или на Уз Хореянинът – Бит. 10:23, 22:21, 36:28. Те са имали доста добро понятие за истинния Бог, и началата на религията и добродетелта.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.