Узал

Йоктанов син, заселен в Честита Арабия – Бит. 10:27.