Ваал – асор

Мястото, където Авесалом пасял стадата си – 2Цар. 13:23. То било близо до Юдовия град Ефрем, (около 8 мили източно от Ерусалим).