Ваал – ферасим (място на проломи)

Име дадено от Давид на едно място, на което се сражавал с филистимците – 2Цар. 5:20; 1Лет. 14:11; Ис. 28:21. Намирало се в долът на Рафаимите, близо до югозападната граница на Ерусалим