Ваала

Град в земята на Симеоновото племе – И.Н. 15:29. Среща се и като Киритиарим.