Ваалат

Град в земята на Дановото племе – И.Н. 19:44. Не е известно дали това е Ваалат, който е съграден отново от Соломон – 3Цар. 9:18; 2Лет. 8:6.