Ваалгад

Град в долът на Ливан при полите на Ермон. До тук достигнали най-северната си точка сраженията на Исус Навин – И.Н. 11:17, 12:7, 13:5. Може би той е наричан и Ваалермон. Някои смятат, че се е казвал и Баалбек, но последния се е намирал по-на север.