Ваалгад

Град в долът на Ливан при полите на Ермон. До тук достигнали най-северната си точка сраженията на Исус Навин – И.Н. 11:17, 12:7, 13:5. Може би той е наричан и Ваалермон. Някои смятат, че се е казвал и Баалбек, но последния се е намирал по-на север.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.