Ваалмеон

Град в Рувим зад Йордан – Чис. 32:38; наречен още Вет-меон – Ер. 48:23, също и Вет-ваалмеон – И.Н. 13:17. Развалините му се намират на 3 мили югоизточно от Есевон. Езекил в Ез. 25:9, говори за него като един и същи Моавски град.