Ваана и Рихав

Синове на Римон, които служели на Исвостей (Сауловия син). Като мислели, че ще получат награда от Давид, убили тайно господаря си докато си почивал на обяд, и занесли главата му на Давид в Хеврон. Обаче вместо това били наказани от него, според заслуженото, както казва словото за: “онези чийто нозе са бързи да проливат кръв” – 2Цар. 4:1-12.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.