Вааса

Син на Ахия и началник на войските на Надав (царя на Израил). Той убил господаря си с измама при обсадата на Гиветон и превзел царството през 953 преди Р.Х., което управлявал 24г. Той убил целият род на Еровоам, както било предсказано в 3Цар. 14:7-14, но със своето лошо поведение и идолопоклонство навлякъл на себе си Божият гняв – 3Цар. 15гл., 16:1-7,12. Бог му изпратил слово чрез устата на пророк Ииуй, което било изпълнено с премахването на семейството му, две години след смърт му.