Вала

I. Робинята на Рахил, дадена от нея на мъжа и Яков заради това, че тя била бездетна, за да може да стане майка чрез робинята си. Вала е майка на Дан и Нефталим – Бит. 30:1-8.
II. Бит. 14:2. Виж Сигор.