Валак

Цар на моавците по времето когато израилтяните се приближавали до Обещаната земя. Той се ужасил от мисълта да не би да го нападнат и да разбият войските му както направили със Сион и Ог. Поради този свой страх помолил чародея Валаам да дойде и да ги прокълне. Виж Валаам.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.