Валдад

Потомък на Авраам от Хетура – Бит. 25:1,2. Шуах и братята му населявали Камениста Арабия, и така Валдад Шуахецът е бил съсед, и приятел на Йов и дошъл да го съжали и утеши в скръбта му – Йов 2:11, 8,18 и 25гл.. Главната тема на говоренето му е Божия гняв, който сполетява бързо лицемерите и притеснителите.